015 656 655


Taxi Tarieven

De volgende prijzen werden vastgesteld door het College van Burgemeester en Schepenen van de stad Mechelen op 20.09.2012:


  • Instapgeld:  2,50 € 
  • Tarief I: (in de 5 deelgemeenten van de stad Mechelen: Heffen, Hombeek, Leest, Muizen, Walem en Mechelen zelf):  1,70 €/km 
  • Tarief II:  (buiten de 5 deelgemeenten):  2,50 €/km 
  • Heen -en Terug: (buiten 5 deelgemeenten):     
  • Wachtvergoeding:  30,00 € p/uur   (de taximeter schakelt automatisch naar wachtvergoeding als de taxi tegen een snelheid rijdt van minder dan 19km/u, bijvoorbeeld in de file, bij rood licht, enz.)
  • Tussen 22 uur en 6 uur instapgeld = 4,50 €  (er wordt een forfaitaire meerprijs van 2,00 €  gevraagd) de taximeter is uitgerust met een uurwerk-kalender zodat deze forfaitaire meerprijs automatisch geregistreerd wordt.
  • Offerte op aanvraag steeds beschikbaar.
  • Vaste tarieven voor bedrijven of particulieren steeds beschikbaar na aanvraag.